Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

privacybeleid

Model van de privacyverklaring voor de consument – Voor bedrijven die gevoelige persoonsgegevens (medische, enz.) verzamelen

Vitaflo (International) Limited (“Vitaflo”), ondernemingsnummer 3380926 – Privacyverklaring

Inwerkingtreding: mei 2018

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

Bedankt voor uw bezoek aan deze website. Wij hopen dat u met genoegen meer te weten komt over Vitaflo en onze producten.

Vitaflo respecteert uw recht op privacy in de onlinewereld telkens u onze websites gebruikt en elektronisch met ons communiceert. Wij treffen alle nodige voorzorgsmaatregelen om alle aan ons gegeven persoonsgegevens te beveiligen.

Dit privacybeleid beschrijft de gegevensverwerkingprocedures die Vitaflo hanteert bij het gebruik van het Internet en andere netwerken voor elektronische communicatie.

Het is van cruciaal belang dat wij u laten weten dat Vitaflo (International) Ltd de Verantwoordelijke Gegevensverwerking van uw persoonsgegevens is.

Lees deze privacyverklaring (“Verklaring“) aandachtig door om onze beleidslijnen en procedures in verband met uw persoonsgegevens, en hoe we daarmee omgaan, te begrijpen. Deze Verklaring geldt voor personen die gegevens uitwisselen met de diensten van Vitaflo (“u“). Deze Verklaring legt uit hoe uw persoonsgegevens door Vitaflo (“Vitaflo“, “wij/we“, ons“) worden verzameld, gebruikt en vrijgegeven. Ze verklaart ook hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens, deze kunt bijwerken en een aantal keuzes kunt maken over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze Verklaring heeft betrekking op de online en offline verzameling van gegevens door ons, inclusief van persoonsgegevens die we verzamelen via onze diverse kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken van derden en evenementen. Merk op dat wij persoonsgegevens uit verschillende bronnen (website, offline evenement) kunnen samenvoegen. Binnen dit kader kunnen wij persoonsgegevens combineren die oorspronkelijk door verschillende partners werden verzameld. Zie punt 9 om meer te weten over hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Indien u noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons verstrekt (wij zullen u laten weten wanneer dit het geval is, bv. door deze informatie klaar en duidelijk te melden op onze registratieformulieren), zullen wij mogelijk niet in staat zijn u bepaalde diensten te verlenen. Deze Verklaring kan af en toe wijzigen (zie punt 11).

Deze Verklaring verstrekt belangrijke informatie over de volgende onderwerpen:

______________________________________________________________

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN EN HOE

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

4. COOKIES/GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN, LOGBOEKBESTANDEN EN WEBBAKENS

5. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6. VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

7. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

8. OPSLAG EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

9. INZAGE IN UW PERSOONSGEGEVENS

10. UW KEUZEMOGELIJKHEDEN OVER HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

11.WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

12. VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSVERWERKING & CONTACT

__________________________________________________________

 

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij via de onderstaande methodes (zie punt 2) over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Websites van Vitaflo. Consumentgerichte websites die door of voor Vitaflo worden bestuurd, inclusief sites die we onder onze eigen domeinnamen/URL’s beheren en miniwebsites die we beheren op externe sociale netwerken, zoals Facebook (“Websites“).

Mobiele websites/apps van Nestlé. Consumentgerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Vitaflo worden bestuurd, zoals smartphone apps.

E-mailberichten, sms’en en andere elektronische berichten. Interacties met elektronische communicatie tussen u en Vitaflo.

Offline registratieformulieren. Gedrukte of digitale registratieformulieren en dergelijke die we bijvoorbeeld verzamelen via postcorrespondentie, wedstrijden en andere promoties of evenementen.

Gegevens die we aanmaken. Gedurende onze interacties met u maken we mogelijk persoonsgegevens over u aan (bv. registraties van formulieren die u indient via onze websites).

Gegevens uit andere bronnen. Externe sociale netwerken (zoals o.m. Facebook, Google), marktonderzoek (indien geen anonieme feedback wordt gegeven), externe gegevensaggregators, promotionele partners, openbare bronnen en gegevens die we ontvangen bij mogelijke overnames van andere bedrijven.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN EN HOE

Naargelang van hoe u met Vitaflo in contact treedt (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen wij diverse soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactgegevens. Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt waarmee we met u contact kunnen opnemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer

Demografische informatie en & interessesAlle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn onder meer uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsvork, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby’s en interesses en informatie over uw gezin of levensstijl.

Informatie van computers/mobiele apparatenInformatie over het computersysteem of een ander technologisch apparaat waarmee u één van onze Websites of apps opent, zoals het IP-adres (Internet Protocol) waarmee u met uw computer of apparaat een verbinding maakt met het internet, het type besturingssysteem en welk type en welke versie webbrowser. Wanneer u een website of app van Nestlé opent via een mobiel apparaat, zoals een smartphone, zal de verzamelde informatie, waar dit is toegestaan, ook de unieke identificatie van uw telefoon, uw reclame-ID, geolocatie en gelijkaardige gegevens van dit mobiele apparaat omvatten.

Informatie over het gebruik van communicatie/websites. Terwijl u door onze Websites of nieuwsbrieven navigeert en ermee communiceert, gebruiken wij automatische gegevensverzamelingstechnologieën om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit houdt informatie in over op welke koppelingen u klikt, hoelang en welke pagina’s of inhoud u bekijkt en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals responstijden op inhoud, downloadfouten en hoelang u bepaalde pagina’s bezoekt. Deze informatie wordt vastgelegd met geautomatiseerde technologieën, zoals cookies en webbakens, en wordt voor analyse- en reclamedoeleinden ook verzameld met traceringstechnologieën van derden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën, zie punt 4 voor nadere bijzonderheden.

Marktonderzoek & feedback van consumenten. Alle informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaringen met het gebruik van onze producten en diensten.

Door consumenten gegenereerde inhoud. Alle inhoud die u tot stand brengt en vervolgens met ons deelt op externe sociale netwerken of door deze naar één van onze websites of apps te uploaden, inclusief het gebruik van externe sociale-netwerk-apps, zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn onder meer foto’s, video’s, persoonlijke verhalen of andere gelijkaardige media of inhoud. Waar dit is toegestaan, verzamelen en publiceren wij door consumenten gegenereerde inhoud aangaande uiteenlopende activiteiten, inclusief wedstrijden en andere promoties, communitygerichte functies van de website en externe sociale netwerken.

Informatie van externe sociale netwerken. Alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en die u het extern sociaal netwerk toelaat met ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn de basisgegevens van uw account (bv. naam, adres, geslacht, verjaardag, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, lijst van vrienden, enz.) en eventuele andere aanvullende informatie of activiteiten die u het extern sociaal netwerk toelaat met ons te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie (of delen ervan) van externe sociale netwerken telkens u op een extern sociaal netwerk, zoals Facebook, via een webtoepassing van Vitaflo iets downloadt of gegevens uitwisselt, telkens u een functie van een sociaal netwerk dat geïntegreerd is in een website van Vitaflo (zoals Facebook Connect) gebruikt of telkens u via een extern sociaal netwerk met ons communiceert. Bezoek de website van het desbetreffend extern sociaal netwerk om meer te weten over hoe Vitaflo uw informatie van een extern sociaal netwerk verkrijgt of om ervoor te kiezen geen informatie van sociale netwerken te delen.

Gevoelige persoonsgegevens. Wij verwerken bepaalde gevoelige persoonsgegevens die u ons verstrekt voor marketingdoeleinden met uw uitdrukkelijke toestemming. Waar wij uw gevoelige persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken, beroepen we ons hiervoor op de volgende juridische grondslagen: (i) detectie en preventie van criminaliteit (inclusief fraudepreventie) en (ii) naleving van geldende wetgeving (bv. om te voldoen aan onze diversiteitsrapportering).

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien we zouden vaststellen dat we onbedoeld persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, dan zullen wij de persoonsgegevens van dit kind onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen. Toch kan Vitaflo van de ouders of voogd rechtstreeks en met de uitdrukkelijke toestemming van deze personen persoonsgegevens verzamelen over kinderen jonger dan 13 jaar.

4. COOKIES/GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN, LOGBOEKBESTANDEN EN WEBBAKENS

Cookies/Gelijkaardige technologieën. Zie onze Verklaring over Cookies [hyperlink invoegen] om te vernemen hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor nadere informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

Logboekbestanden. Wij verzamelen informatie in de vorm van logboekbestanden die websiteactiviteit registreren en statistische gegevens verzamelen over uw surfgedrag. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen ons fouten te verhelpen, de prestaties te verbeteren en onze Websites veilig te houden.

Webbakens. Webbakens (ook bekend als “webbugs”) zijn kleine codestrings die een grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail leveren om gegevens naar ons terug te sturen. De informatie wie we via webbakens verzamelen omvat onder meer informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u op een e-mailcampagne reageert (bv. op welk moment de e-mail werd geopend die u met een klik in de e-mail doorstuurt, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze Websites of integreren deze in e-mails die we u toesturen. Wij gebruiken informatie van webbaken voor allerlei doeleinden, inclusief onder meer voor rapporten over het verkeer op de website, het aantal unieke bezoekers, reclame, auditering en rapportering van e-mails en voor personalisatiedoeleinden.

5. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de volgende paragrafen worden de verschillende doeleinden beschreven waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, evenals de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elk doel worden verzameld. Merk op dat niet alle hieronder beschreven gebruiksvormen voor iedereen relevant zijn.

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken Onze redenen Onze rechtmatige belangen
KlantenserviceWij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van de service aan de klant, inclusief om antwoord te geven op uw vragen. Doorgaans hebben we hiervoor bepaalde persoonlijke contactgegevens nodig, evenals informatie over de aanleiding voor uw vraag (bv. orderstatus, technische kwesties, vraag/klacht over een product, algemene vraag, enz.).
 • Contractuele verplichtingen vervullen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen en verbeteren
 • Efficiënter zijn
Wedstrijden, marketing en andere promotiesMet uw toestemming (waar vereist) gebruiken we uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over de producten of diensten van Vitaflo (bv. marketingcommunicaties of campagnes of promoties). Mogelijk verloopt dit, waar de geldende wetgeving dit toelaat, via communicatiekanalen zoals e-mail, advertenties, sms’en, telefoontjes en mailing per post. Sommige van onze campagnes en promoties worden gevoerd op externe websites en/of sociale netwerken. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat wil zeggen dat u bezwaar kunt maken (of, in bepaalde landen, uw toestemming kunt intrekken) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Nadere informatie over hoe u uw voorkeuren over marketingcommunicatie kunt wijzigen vindt u in punten 9 en 10 hieronder. Nadere informatie over onze wedstrijden en andere promoties vindt u in de officiële regels of bijzonderheden bij elke wedstrijd of promotie.
 • Met uw toestemming (waar deze vereist is)
 • Contractuele verplichtingen vervullen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Achterhalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u er meer over laten weten
 • Types consumenten bepalen voor nieuwe producten of diensten
Externe sociale netwerken: Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u functies van externe sociale netwerken hanteert, zoals de “Like”-functie, de ‘chat’ functie, Facebook (lead) advertisements, om u advertenties voor te schotelen en met u te communiceren op externe sociale netwerken. Wanneer u uw gegevens verstrekt en toestemming geeft om uw gegevens te verwerken in een Facebook ‘leads’ advertentie, zult u toegevoegd worden aan onze mailinglist die beheerd wordt in het programma Mailchimp. Eveneens worden deze gegevens gebruikt voor doelgroepanalyse, zoals het creëren van een ‘lookalike audience’ via Facebook. De data wordt versleuteld getransfereerd tussen Facebook en Mailchimp, al dan niet door een partner-agentschap van Vitaflo.Het is ook mogelijk dat de advertentie rechtstreeks gelinkt is aan Mailchimp en uw gegevens op die manier getransfereerd worden tussen Facebook en Mailchimp zonder tussenkomst. U kunt meer vernemen over hoe deze functies werken, over de profielgegevens die we over u verkrijgen en hoe u ervoor kiest dit niet toe te laten door de privacyverklaringen van de desbetreffende externe sociale netwerken te raadplegen.
 • Met uw toestemming (waar deze vereist is)
 • Onze rechtmatige belangen
 

 

 • U informeren via een mailing over onderwerpen gerelateerd aan één van de aandoeningen waarvoor Vitaflo producten produceert.
 • Achterhalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u er meer over laten weten
 • Types consumenten bepalen voor nieuwe producten of diensten
 • Het analyseren van uw gegevens om een beter inzicht te krijgen in ons doelpubliek, en deze kennis te gebruiken in onze (digital)  marketing strategie.
Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming (waar nodig) gebruiken we uw persoonsgegevens om (i) uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) in te spelen op uw behoeften op grond van onze analyse van uw profiel, (iii) uw ervaring op onze websites en apps te verbeteren en te personaliseren; (iv) ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites/apps geoptimaliseerd is voor u en voor uw computer of apparaat; (v) u gerichte reclame en inhoud aan te bieden en (vi) u, als u daarvoor kiest, de gelegenheid te bieden mee te doen aan interactieve functies. Zo herinneren wij bijvoorbeeld uw login-ID/e-mailadres of schermnaam, zodat u sneller kunt inloggen bij uw volgend bezoek op onze website of u items die u eerder in uw winkelwagentje hebt geplaatst vlot kunt ophalen. Uitgaande van dit soort informatie en (waar nodig) met uw toestemming, tonen we u ook specifieke inhoud of promoties van Vitaflo die zijn afgestemd op uw interesses. Het gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat wil zeggen dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. Raadpleeg punt 10 voor nadere informatie over hoe u ervoor kiest dit niet toe te staan.    
Andere algemene doeleinden (bv. intern of marktonderzoek, analyses, veiligheid). In overeenstemming met de geldende wetgeving gebruiken wij uw persoonsgegevens voor andere algemene bedrijfsdoeleinden, zoals om intern of marktonderzoek te voeren en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor het beheer en de werking van onze communicaties, IT- en veiligheidssystemen.
 • Contractuele verplichtingen vervullen
 • Met uw toestemming (waar deze vereist is)
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen en verbeteren
 • Efficiënter zijn
 • Onze systemen, netwerken en personeel beschermen
 • Wettelijke eisen respecteren
Juridische redenen of fusie/overname. Indien Vitaflo of haar activa, ook naar aanleiding van een faillissement, door een ander bedrijf wordt overgenomen of er een fusie mee aangaat, zullen wij uw persoonsgegevens delen met dit ander bedrijf of met onze juridische opvolgers. Wij zullen derden inzage geven in uw persoonsgegevens (i) waar de geldende wetgeving ons daartoe verplicht; (ii) naar aanleiding van gerechtelijke procedures; (iii) in antwoord op een vraag daartoe van een bevoegde wetshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid, eigendommen of het publiek te beschermen; of (v) om de bepalingen van een overeenkomst of de voorwaarden van onze Website te doen gelden.
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Wettelijke eisen respecteren
 • Onze activa en ons personeel beschermen

6. VRIJGAVE VAN UW PERSOONSGEGEVENSA

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende soorten externe organisaties:

Dienstverleners. Dit zijn de externe bedrijven die we gebruiken om ons te helpen in onze bedrijfsvoering (bv. websiteontwikkeling, gegevensanalyse, enz.). Alleen de dienstverleners en het door hen geselecteerd personeel krijgen namens ons toegang tot uw persoonsgegevens en mogen deze gebruiken voor de specifieke taken die wij hen hebben toevertrouwd op basis van onze instructies. Zij zijn ertoe verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Waar de geldende wetgeving dit vereist, kunt u een lijst krijgen van de dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken (zie punt 12 om hiervoor contact met ons op te nemen).

Externe bedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Tenzij u ons daartoe de toestemming hebt gegeven, geven wij uw persoonsgegevens niet in licentie en verkopen we deze niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit wordt niet vrijgegeven op het moment dat wij daarvoor uw toestemming vragen.

Externe ontvangers die uw persoonsgegevens om juridische redenen gebruiken of ten gevolge van een fusie/overname. Wij zullen uw persoonsgegevens aan derden vrijgeven om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie punt 5 voor meer bijzonderheden).

7. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Vitaflo doet in de mate van het redelijke al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt gedurende een zo kort mogelijke termijn die noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring gestelde doeleinden. De bepalende criteria voor de termijn waaraan we uw persoonsgegevens bewaren, zijn:

(a) Vitaflo bewaart alleen kopieën van uw persoonsgegevens in een vorm die identificatie toelaat zolang:
(i) we een relatie met u in stand houden (bv. als u opgenomen bent in onze mailinglijst en u zich er niet op uitgeschreven hebt)
(ii) uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de in deze Privacyverklaring gestelde doelstellingen en we daarvoor een rechtmatige juridische grondslag hebben,
(b) gedurende:
(i) elke toepasselijke verjaringstermijn (d.i. elke termijn zolang iemand een rechtsvordering tegen ons zou kunnen instellen) en
(ii) 2 extra maanden na het einde van de toepasselijke verjaringstermijn (zodat we eventuele persoonsgegevens kunnen achterhalen van iemand die op het einde van de toepasselijke termijn een rechtsvordering zou kunnen instellen),
(c) als er bovendien daadwerkelijk rechtsvorderingen worden ingesteld, kunnen we uw persoonsgegevens verder blijven verwerken gedurende de benodigde extra tijd in verband met deze rechtsvordering.

Gedurende de termijnen vermeld in punten b (i) en b (ii) hierboven zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de opslag ervan en zullen we de beveiliging ervan handhaven, tenzij deze gegevens moeten worden bekeken in verband met een rechtsvordering of verplichting krachtens de geldende wetgeving.

Zodra de in paragrafen (a), (b) en (c) gestelde termijnen, per geval voor zolang ze van toepassing zijn, ten einde zijn gelopen, zullen we

(i) de betreffende persoonsgegevens ofwel permanent wissen of vernietigen, of

(ii) de betreffende persoonsgegevens anonimiseren.

8. VRIJGAVE, OPSLAG EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij treffen (de hieronder beschreven) passende maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren. Merk echter op dat deze beschermingsmaatregelen niet van toepassing zijn op informatie waarvoor u ervoor geopteerd hebt om deze in openbare ruimtes, zoals externe sociale netwerken, te delen.

Wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze geautoriseerde medewerkers of agenten, mits deze kennis voor hen noodzakelijk is (“need-to-know”-basis) en afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verzameld (bv. personeel dat instaat voor service aan de klant zal inzage hebben in uw consumentenfiche).

Maatregelen die getroffen worden in operationele omgevingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens in operationele omgevingen die redelijke beveiligingsmaatregelen hanteren om ongeoorloofde toegang te verhinderen. Wij passen redelijke normen toe om persoonsgegevens te beveiligen. De doorgifte van informatie over het internet is jammer genoeg niet volstrekt veilig en hoewel we het mogelijke doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens gedurende de doorgifte via de websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die wij van u verwachtenHet is belangrijk dat ook u uw rol speelt om uw persoonsgegevens veilig en beveiligd te houden. Wanneer u zich online op een account inschrijft, let er dan op dat u een wachtwoord kiest dat voor anderen moeilijk te raden is en geef uw wachtwoord nooit door aan anderen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord en voor het gebruik van uw account. Gebruikt u een gedeelde of openbare computer, kies er dan nooit voor om uw login-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden en let erop dat u uw account afmeldt telkens u de computer verlaat. U moet ook de nodige privacyinstellingen of besturingselementen gebruiken die wij u op onze website of in onze app bieden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens. Wegens de internationale aard van ons bedrijf is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven binnen de Vitaflo bedrijvengroep en aan de externe bedrijven genoemd in punt 6 hierboven in verband met de in deze Verklaring gestelde doeleinden. Voor de voornoemde opslag en verwerking van uw persoonsgegevens kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens uiteindelijk moeten doorgeven/overdragen aan en/of moeten bewaren op een bestemming buiten uw land van woonst, meer bepaald Duitsland en Zwitserland.

We zullen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) (bv. aan andere bedrijven binnen de Vitaflo Groep, inclusief landen die normen voor gegevensbescherming hanteren die afwijken van degene die gelden binnen de EER). Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen en u hebt het recht om ons een kopie van deze clausules te vragen (door contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven wijze) en/of (ii) zullen (waar de wetgeving dit toelaat) beroep doen op uw goedkeuring.

9. UW RECHTEN

Inzage in uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een fysieke of elektronische kopie van informatie over u te openen, te bekijken en er een kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen op vitaflo@vitaflo.co.uk of door ons te schrijven op Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4 BQ, Verenigd Koninkrijk, met een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardige bijzonderheden (waar wij deze gegevens vragen en de wet dit toelaat). Indien de vraag wordt ingediend door een andere persoon dan uzelf zonder aan te tonen dat dit rechtmatig namens u werd gedaan, zal de aanvraag worden afgewezen. Merk op dat aan ons verstrekte identificatiegegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving en voor zover de wetgeving dit toelaat.

Aanvullende rechten (bv. op wijziging, wissing van persoonsgegevens). Waar de wetgeving daarin voorziet, kunt u (i) vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, overdraagbaar gemaakt, gecorrigeerd of gereviseerd; (ii) het gebruik en de vrijgave van uw persoonsgegevens laten beperken; en (iii) uw toestemming voor alle gegevensverwerkingactiviteiten intrekken.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, beschikt u mogelijk nog over bijkomende rechten betreffende het gebruik van uw relevante persoonsgegevens:
• het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, met het gebruik van uw relevante persoonsgegevens door ons of namens ons; en
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door of namens ons voor direct-marketingdoeleinden.

Merk op dat we in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te wissen zonder ook uw account te schrappen. Mogelijk moeten we een aantal van uw persoonsgegevens toch behouden nadat u gevraagd hebt deze te wissen, om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen. Mogelijk laat de geldende wetgeving ons ook toe om een aantal van uw persoonsgegevens te behouden om te voldoen aan onze zakelijke behoeften.

Onze websites hebben, waar van toepassing, een specifieke functie waarmee u de door u verstrekte persoonsgegevens kunt bekijken en bewerken. Denk eraan dat we onze geregistreerde consumenten vragen zich te identificeren (bv. met login-ID/e-mailadres, wachtwoord) vooraleer zij toegang krijgen tot, of wijzigingen kunnen aanbrengen in, hun accountgegevens. Zo helpt u mee ongeoorloofde toegang tot uw account te verhinderen.

Wij hopen dat we uw vragen over hoe we uw gegevens verwerken op een bevredigende manier kunnen beantwoorden. Hebt u echter nog twijfels, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

10. UW KEUZEMOGELIJKHEDEN OVER HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Met de volgende mechanismen hebt u uw persoonsgegevens volledig in de hand:

Cookies/Gelijkaardige technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor het toestemmingenbeheer of (ii) uw browser, zodat u alle of sommige cookies/gelijkaardige technologieën kunt weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt. Zie punt 4 hierboven.

Reclame, marketing en promoties. U kunt via een of meer selectievakjes op de registratieformulieren uw toestemming geven om toe te laten dat Vitaflo uw persoonsgegevens gebruikt om informatie te verstrekken over haar producten of diensten. Indien u besluit dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens op elk moment op deze ontvangst uitschrijven door de aanwijzingen in de betreffende communicatie te volgen. Om u uit te schrijven uit de marketingcommunicaties die door een medium worden verzonden, inclusief externe sociale netwerken, kunt u er op elk moment voor opteren om deze niet meer te ontvangen door u uit te schrijven via koppelingen in onze communicaties, door u aan te melden op de Websites/apps of op de externe sociale netwerken en daar uw gebruikersvoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen.

11. WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Indien wij wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw gegevens verwerken, zullen we deze verklaring bijwerken. Wij behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze procedures en in deze Verklaring. Gelieve regelmatig te verifiëren of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring werden aangebracht.

12. VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSVERWERKING & CONTACT

Gelieve voor vragen of opmerkingen over deze Verklaring en ons privacybeleid of voor klachten over de naleving van de toepasselijke privacywetgeving door ons, contact met ons op te nemen op: vitaflo@vitaflo.co.uk of ons te schrijven op Suite 1.11 South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4 BQ, Verenigd Koninkrijk, of via de in de onderstaande tabel vermelde adresgegevens.

We zullen klachten over de manier waarop we persoonsgegevens beheren (inclusief klachten over inbreuken op uw rechten krachtens de geldende privacywetgeving door ons) bevestigen voor ontvangst en onderzoeken.

 

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking Verantwoordelijke voor

Vitaflo (International) Limited

Suite 1.11 South Harrington Building
182 Sefton Street, Brunswick Business Park Liverpool
L3 4 BQ

Alle activiteiten

Nestlé Health Science Headquarters

1 City Place
Gatwick
L3 4 BQ
RH6 0PA

(ROI)

3030 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24

Alle activiteiten

 

Please find our privacy policy at https://www.nestle.be/nl/info/yourdata

Please find our cookie policy at https://www.nestle.be/nl/info/cookies-policy