Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VitafriendsPKU VF logo & stamp.png

VitafriendsPKU is speciaal ontwikkeld voor patiënten met PKU die een machtiging kregen voor een product van Vitaflo International Ltd. De verstrekte informatie vervangt onder geen beding de informatie die je van je arts of diëtist(e) gekregen hebt.

Alle Vitaflo-producten zijn voeding voor medisch gebruik en dienen enkel gebruikt te worden onder toezicht van je arts of diëtist(e). Voor medisch advies, neem je best contact op met je arts of diëtist(e).

Verken Hier je PKU-reis

Further information